Historien om Kulturgaarden

Et gammelt veifar går gjennom gården, som ligger i ett av de eldste kulturlandskapene i landet. Gården skriver seg fra vikingtid og den store gravhaugen, Rishaug, finner vi her. Under utgravinger i området, ble det funnet gjenstander som kan dateres tilbake til år 4000 f.Kr. Nålen vi bruker i logoen, er funnet i området.

Til gravhaugen knytter det seg et sagn, det eneste nedtegnete i Follo. Her bodde Lodde med sine sju døtre. Sagnet handler om den vakreste av dem alle, Herlaug. Med gravhaugen som scene, framførte Torgunn Wold sagnet i år 2000 med 20 skuespillere fra inn- og utland.
 
Gården drives av Anne Helene Sellæg Wold og Terje Wold. Foruten kornproduksjon, legges det også til rette for ulike kulturopplevelser. Her arrangeres konserter, teaterforestillinger, kåserier og "inn på tunet" - aktiviteter på tvers av generasjonene.
 
Gården har vært i familiens eie siden 1920. Den ble kjøpt av Torvald og Margit Wold og har siden gått i arv til Tor og nå Terje Wold. Arne Wold, yngste sønn av Torvald, fikk ideen til oppsettingen av sagnet.
 
I ti år, fra 1981, drev Anne Helene Sellæg Wold musikkskole på stabburet, Musikkloftet. Det ble undervist i klaver individuelt og grupper og  musikkbarnehage og blokkfløyteundervisning. Hun var en av de først i landet som begynte med grupper for foreldre og barn, "musikk fra livets begynnelse"